Algebehandling

Derfor skal du vælge Alge-bilen

Vi benytter kun miljøvenlige produkter, som ikke ødelægger dine fliser. 
Lader du os udføre opgaven får du: 

Priser fra

1.000,-

Kontakt os for at få et tilbud

Vi svarer samme dag!

Vores priser på algebehandling for

op til 200 m2 200 til 400 m2 over 400 m2

Op til 200 m2

1.000,-

200 til 400 m2

1.600,-

Over 400 m2

Kontakt os

Slippe for grimme alger

Med en algebehandling slipper du nemt og hurtigt af med de grimme alger på dit tag.

Algebehandlingen virker også på mos, svamp, lav og andet begroning på taget.

  • Vedligeholdelse og rensning af taget er billigere end reparation.
  • Et hus med et flot tag har en højere værdi end et hus hvor taget er fyldt med mos og alger.
  • Undgå frostsprængninger af tagstenene.

 

Den bedste løsning

Algebehandling af tage foregår fra jorden med en lanse fra vores mobile højtryksrenser.

Dette er den bedste løsning, da vi derved undgår skader på tagsten og tagrender.

Vi påfører en 3% blanding som ligges ud over hele tagfladen og derefter arbejder i de efterfølgende 6 måneder.

Vi anbefaler algebehandling af tage hvert år for optimal udseende.

Kun miljøgodkendte produkter

Vi benytter udelukkende produkter der er godkendt af Miljøstyrelsen og som derfor er godkendt på EU’s liste over lovlige Biocider (behandlingsmidler)

Godkendte produkt er:

  • Effektiv algebekæmpelse med et godkendt produkt
  • Hurtig effekt på alger
  • Eneste godkendte og lovlige algemiddel på markedet
  • Ingen afstandskrav til vandmiljøet
  • Kort nedbrydnings tid
  • Ingen permanente skader på plæner, hække og planter


Et effektivt, flydende og meget hurtigt virkende algemiddelmiddel til brug udendørs på hårde overflader.

Produktet kan anvendes på faste tage, facader og andet murværk, befæstninger, terrasser, drivhuse, træværk, læhegn, skilte, mindesmærker, havemøbler mm.

Vejledning

Algebehandlingen må maksimalt anvendes 2 gange pr. år på den samme flade. Ved udsprøjtning bliver laget med alger og mos grundigt dækket med væske til gennemvædning.

Virkning og aktivstof

Algemidlets aktive stof er pelargonsyre der ødelægger algernes cellevægge. Algernes celler ”forbløder” og algerne tørrer ind. Det er kun de ramte alger, der bekæmpes. Algemidlet kan anvendes året rundt, dog må der ikke være rimfrost på flader­ne. Hurtigst effekt opnås ved temperaturer over 5 °C. Normalt ses effekten indenfor få timer, men i kølige perioder kan der gå op til en uge og den fulde effekt ses efter 6-8 måneder.

Afhængig af lokalitet og skyggeforhold, type overflade og især afstanden til træer og buske skal der behandles i intervaller af 1-2 år.

Miljøstyrelsens godkendelse

Algemidlet må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader. Midlet må anvendes til algebekæmpelse på befæstninger, cementfliser, natursten, glas, træ, metal, murværk, tage med hård overflade.

Nedbrydning

Algemidlet nedbrydes primært af jordbakterier. Det er et Biocid (ikke gift = Pesticid) som derfor nedbrydes til vand og CO2 uden andre restprodukter.